Kolejny wpis poświęcę na napisanie prostego skryptu do odliczania czasu w Jquery. Często takie skrypty wykorzystywane są w stronach i aplikacjach www np. do odliczania czasu pozostałego do automatycznego wylogowania się z aplikacji.

Do tego celu wykorzystam dwie bardzo ciekawe funkcje w JavaScript mianowicie setInterval() oraz clearInterval().

Funkcja setInterval przyjmuje dwa argumenty pierwszym z nich jest funkcja, która jest cyklicznie wywoływana po upływie danego czasu, natomiast drugim jest czas, który określamy w milisekundach(ms) po którym wywołana zostanie funkcja z parametru pierwszego.

Funkcja timer() bo tak ją nazwałem będzie miała za zadanie po upływie jednej sekundy zmniejszyć licznik o 1 oraz wyświetlić poprawny czas, który pozostał. W przypadku wyzerowania licznika należy podjąć odpowiednią akcję np. wylogować użytkownika.

Oto kod:

//Skrypt został pobrany z strony blog.rpodwika.pl 
//można dowolnie używać pod warunkiem pozostawienia informacji skąd skrypt pochodzi
$(function (){
  var count = 60*10; // ustawienie licznika na 60 sekund
  var counter = setInterval(timer, 1000); // ustawienie funkcji odpowiedajacej za cykliczne wywolanie(co 1 s) funkcji timer()
  function timer()
  {
    --count;
    var minutes = Math.floor(count / 60); // obliczanie ile minut zostało
    var sec = count % 60; //obliczanie ile sekund zostało reszta z dzielenia licznika przez 60 sekund
    if(sec<10) sec = '0' + sec; // jeżeli mniej niż 10 sekund to wyświetl sekundy w formacie 00 zamiast 0 
    var out = "Automatyczne wylogowanie za " + minutes + ':' + sec; //tekst wyswietlony uzytkownikowi
    $("#timer").html(out); // przypisanie tekstu timera do odpowiedniego elementu html
    if( count <= 0) //licznik osiągnął 0 
    {
      //licznik się wyzerował należy podjąć odpowiednią akcje
      clearInterval(counter); //zatrzymanie licznika
      return; 
    }
  }
});

Działający przykład możecie zobaczyć tutaj