W poprzednim wpisie pisałem o potędze polimorfizmu w programowaniu obiektowym. W tym postaram się podać bardziej przydatny przykład z życia na podstawie szyfrowania tekstu.

Do stworzenia mechanizmu potrzebuje interfejsu Icrypt, który zawiera przydatne metody dla każdego algorytmu szyfrowania np zaszyfruj, odszyfruj itp.

interface ICrypt
{
  public function encrypt($plainText);
  public function decrypt();
  public function setPlaintext($text);
  public function getCipher();
}

Nastepnie potrzebuje klasy abstrakcyjnej, która będzie zawierała implementacje niektórych metod oraz będzie implementowała interfejs Icrypt

abstract class Crypt implements ICrypt
{
  protected $cipher;
  protected $plain;
  protected $k;
  
  public function setPlaintext($text)
  {
    $this->plain = $text;
  }
 
  public function getCipher()
  {
    return $this->cipher;
  }

  public function toString()
  {
    return $this->decrypt();
  }
}

Mając interfejs i klase abstrakcyjna mogę stworzyć konkretne klasy szyfrujące, jedna z nich to prosty algorytm cezara czyli przesuwanie o K znaków w alfabecie, natomiast druga to zaawansowany algorytm używany w wojsku o nazwie Rijndael, który jest używany jako standard AES(Advanced Encryption Standard).

class Caesar extends Crypt
{
  static $ALPHABET_LENGTH = 254;

  public function Caesar()
  {
    $this->k = rand(1,self::$ALPHABET_LENGTH);
  }
  public function encrypt($plainText)
  {
    $this->plain = $plainText;

    if($this->plain && !empty($this->plain))
    {
      $length = strlen($this->plain);
      $this->cipher = "";
      for($i = 0; $i < $length ; ++$i)
      {
       $this->cipher[$i] = (ord($this->plain[$i]) + $this->k) % self::$ALPHABET_LENGTH;
      }
    }
  }
  
  public function decrypt()
  {
   $length = count($this->cipher);
   $plain = "";
   for($i = 0; $i < $length ; ++$i)
   {
     $plain .= chr($this->cipher[$i] - $this->k % self::$ALPHABET_LENGTH);
   }
   return $plain;
  }

  public function getCipher()
  {
    $str = "";
    print_r($this->cipher);
    foreach($this->cipher as $l) $str += (string)$this->cipher;
    return $str;
  }
}


class Rijndael extends Crypt
{
  private $enc;
  private $mode;
  private $iv;

  public function Rijndael()
  {
     $this->enc = MCRYPT_RIJNDAEL_128;
     $this->mode = MCRYPT_MODE_CBC;
     $this->k = pack('H*', "00112233445566778899aabbccddee"); // 16 bytes    
  }

  public function encrypt($plainText)
  {
     $this->iv  = mcrypt_create_iv(mcrypt_get_iv_size($this->enc, $this->mode), MCRYPT_DEV_URANDOM);
     $this->cipher = mcrypt_encrypt($this->enc, $this->k, $plainText, $this->mode, $this->iv);
  }
  
  public function decrypt()
  {
     return strtok(mcrypt_decrypt($this->enc, $this->k, $this->cipher, $this->mode, $this->iv), "\0");
  }

  public function getCipher()
  {
   return bin2hex($this->cipher);
  }
}

 

Mając te dwie klasy można przetestować szyfrowanie:

$ceasar = new Caesar();
$ceasar->encrypt('abcdefgh');
echo "Cezar dekrypt:".$ceasar->decrypt()."\n";

//demo Advanced Encryption Standard(AES)
$aes = new Rijndael();
$aes->encrypt('abcdefgh');
echo 'aes szyfrogram:'. $aes->getCipher()."\n";
echo "Aes dekrypt:".$aes->decrypt()."\n";


//resultat:
//Cezar dekrypt:abcdefgh
//aes szyfrogram:80f6dda813ed89af3f1d4b3bbaaee426
//Aes dekrypt:abcdefgh

Teraz przejdzmy do sedna, stworzymy funkcję, która nie wiedząc jakiego algorytmu używa po prostu zaszyfruje nam tekst dostając obiekt. Funkcja ta wie, że ten algorytm będzie posiadał metody szyfruj i deszyfruj ang encrypt, decrypt i to jej wystarcza.

function encrypt_me($string, ICrypt $encryptor)
{
  $encryptor->encrypt($string); //encrypts string using ICrypt object
  echo $encryptor->decrypt($string); //decrypts string
  echo "\n";
}

i test tej funkcji:

encrypt_me("top secret data", $ceasar);
encrypt_me("top secret data", $aes);

Całość kodu można zobaczyć i przetestować tutaj. Jeśli ktoś chce używać kodu w komercyjnych aplikacjach powinien zapewnić losowe generowanie klucza, gdyż w klasie, którą napisałem klucz jest stały i tak nie powinno być. Polecam też użyć innego mechanizmu wiązania bloków w zależności od potrzeb. Nie polecam używać EBC gdyż jest to najłatwiejszy sposób do złamania przez hakerów i nie wykorzystuje mechanizmu wektora inicacji (IV).