Oraz ostatnią funkcję, która podepnie się pod stopkę i wyświetli wtyczkę

/** 
 * 
 * Shows information about cookie on main page
 */
function wfce_show(){
	 wp_enqueue_script('jquery');
	 wp_register_script('wfce', plugins_url('wfce.js', __FILE__), array('jquery'));
	 wp_enqueue_script('wfce');
	 wp_register_style('wfce_css', plugins_url('wfce.css',__FILE__));
	 wp_enqueue_style('wfce_css');
	 echo '<div id="wfce_cookie">
	 		<p>
	 			We are using cookies to perform the best quality of our services. 
	 			<button id="wfce_accept_btn" class="wfce_btn_accept_green">'.get_option('wfce_accept_policy_button_text').'</button>
	 		</p>
	 </div>';
}

add_action('wp_footer', 'wfce_show');

I tak oto stworzyłem prostą wtyczkę, która wyświetla powiadomienie o cookies. Niedługo rozbuduję ją by zapamiętywała decyzję użytkownika i była bardziej „user friendly”.

Efekt końcowy:

wp_cookie

wp_cookie_2

Strony: 1 2 3