Postanowiłem przetestować dziś możliwości JavaScript i nowego obiektu w HTML mianowicie Canvas. Moim celem było napisanie prostej gry kołko krzyżyk, którą zapewne dobrze znacie i kojarzycie.

Canvas jest to nowy element w języku HTML5, który umożliwa rysowanie grafiki 2D oraz 3D w locie(przez skryptowanie).

Na początku potrzebowałem kodu html. Jest to standardowy dokument html, który posiada w body element canvas

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Kołko krzyżyk</title>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
<script>
//tutaj bedzie skrypt
</script>
</head>
<body>
<canvas id="game" width="300" height="300" style="border:1px solid #d3d3d3;"></canvas>

</body>
</html>

Następnie zacząłem pisać potrzebne funkcje i zmienne. Pierwszą zmienną, którą zadeklarowałem jest zmienna move reprezentująca ilość ruchów, zmienna ta jest losowana po to by czasem zaczynało kółko, a czasem krzyżyk. Użyłem również funkcji, którą znalazłem w Internecie do podawania współrzędnych myszki, gdy użytkownik kliknie na obiekt Canvas:

var move = Math.floor((Math.random() * 10) + 1)%2;
  var gameFields = [0, 0, 0 ,0, 0, 0, 0, 0, 0];

  function relMouseCoords(event)
  {
      var totalOffsetX = 0;
      var totalOffsetY = 0;
      var canvasX = 0;
      var canvasY = 0;
      var currentElement = this;

      do{
        totalOffsetX += currentElement.offsetLeft - currentElement.scrollLeft;
        totalOffsetY += currentElement.offsetTop - currentElement.scrollTop;
      }
      while(currentElement = currentElement.offsetParent)

      canvasX = event.pageX - totalOffsetX;
      canvasY = event.pageY - totalOffsetY;

      return {x:canvasX, y:canvasY}
  }
  HTMLCanvasElement.prototype.relMouseCoords = relMouseCoords;

Teraz potrzebowałem linii reprezentujących siatkę gry, wykorzystałem do tego metody:

 • lineTo(x,y) – definiuje linie od punktu x do y
 • moveTo(x,y) – przenosi ścieżkę do określonego punktu bez rysowania
 • clearRect(x,y,x1,y1) – czyści obszar od punktu x,y do x1, y1
 • getContext(’2d’)  – pobiera obszar do rysowania w canvas
 • stroke() – rysuje zdefiniowane wcześniej linie(ścieżki)
function drawMap()
{
    var ctx = document.getElementById("game").getContext("2d");
    ctx.clearRect(0, 0, 300, 300);
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(100,0);
    ctx.lineTo(100,300);
    ctx.moveTo(200,0);
    ctx.lineTo(200,300);
    ctx.moveTo(0,100);
    ctx.lineTo(300,100);
    ctx.moveTo(0,200);
    ctx.lineTo(300,200);
    ctx.stroke();
}

Następnie potrzebowałem funkcji, która sprawdzi jakie pola są uzupełnione i narysuje kółko lub krzyżyk w tym miejscu.

function drawMoves()
  {
    var ctx= document.getElementById("game").getContext("2d");
    ctx.font="60px Georgia";
    var moveX = 100;
    var moveY = 70;
    for(i = 0 ; i <=8; i++)
    {
      if(i > 5)
        moveY = 100;
      else if (i > 2)
        moveY = 200;
      else
        moveY = 0;

      var fill = '';
      if(gameFields[i] == 1)
        fill = 'X';
      else if(gameFields[i] == 2)
        fill = 'O';
      else
        fill = '';

      ctx.fillText(fill, 25 + i % 3 * moveX, 70 + moveY);
    }
  }

Funkcja fillText(text, x, y) rysuje tekst w miejscu x,y.

Kolejną rzeczą, którą potrzebowałem jest funkcja sprawdzająca, w którym miejscu gracz kliknął i zapisująca ruch. Funkcja również sprawdza czy dozwolona liczba ruchów nie przekroczyła 9 oraz wywołuje funkcje sprawdzającą czy gra nie jest już wygrana.

 function canvasClicked()
  {
    var cords = document.getElementById("game").relMouseCoords(event);
    move++;
    if(move > 9)
    {
      endGame();
      return;
    }


    if(cords.x < 100 && cords.y < 100)
      gameFields[0] = move % 2 == 1 ? 1 : 2;
    else if(cords.x>100 && cords.x <= 200 && cords.y < 100)
      gameFields[1] = move % 2 == 1 ? 1 : 2;
    else if(cords.x>200 && cords.x <= 300 && cords.y < 100)
      gameFields[2] = move % 2 == 1 ? 1 : 2;
    else if(cords.x < 100 && cords.y < 200 && cords.y > 100)
      gameFields[6] = move % 2 == 1 ? 1 : 2;
    else if(cords.x>100 && cords.x <= 200 && cords.y < 200 && cords.y > 100)
      gameFields[7] = move % 2 == 1 ? 1 : 2;
    else if(cords.x>200 && cords.x <= 300 && cords.y < 200 && cords.y > 100)
      gameFields[8] = move % 2 == 1 ? 1 : 2;
    else if(cords.x < 100 && cords.y < 300 && cords.y > 200)
      gameFields[3] = move % 2 == 1 ? 1 : 2;
    else if(cords.x>100 && cords.x <= 200 && cords.y < 300 && cords.y > 200)
      gameFields[4] = move % 2 == 1 ? 1 : 2;
    else if(cords.x>200 && cords.x <= 300 && cords.y < 300 && cords.y > 200)
      gameFields[5] = move % 2 == 1 ? 1 : 2;


    if(check(1))
    {
      alert('X wygrywa');
      endGame();
      return;
    }
    else if(check(2))
    {
      alert('O wygrywa');
      endGame();
      return;
    }

    drawMoves();
  }

Ostatnie dwie funkcje potrzebne do gry to funkcja endGame() kończąca gre oraz check() sprawdzająca czy kółko lub krzyżyk nie wygrało gry.

function endGame()
  {
    move = 0;
    gameFields = [0, 0, 0 ,0, 0, 0, 0, 0, 0];
    drawMap();
  }

  function check(x)
  {
    if((gameFields[0] == x && gameFields[1] == x && gameFields[2] == x) || (gameFields[3] == x && gameFields[4] == x && gameFields[5] == x) || (gameFields[6] == x && gameFields[7] == x && gameFields[8] == x))
    {
      return true;
    }
    if((gameFields[0] == x && gameFields[3] == x && gameFields[6] == x) || (gameFields[1] == x && gameFields[4] == x && gameFields[7] == x) || (gameFields[2] == x && gameFields[5] == x && gameFields[8] == x))
    {
      return true;
    }
    if((gameFields[0] == x && gameFields[5] == x && gameFields[7] == x) || (gameFields[2] == x && gameFields[3] == x && gameFields[7] == x))
    {
      return true;
    }
  }

Gdy już to mamy, możemy uruchomić grę

$(function (){
    $("#game").click(canvasClicked);
    drawMap();
    drawMoves();
  });

Użyłem do tego funkcji JQuery document.ready() ale równie dobrze można to zrobić bez JQuery, używając standardowych funkcji JavaScript.

I to tyle. Działający kod możecie zobaczyć pod adresem http://blog.rpodwika.pl/game.html

Gra nie jest jeszcze w pełni ukończona, ale znalezienie błędów pozostawiam Wam. Są co najmniej 3, o których wiem.

Dzięki za przeczytanie artykułu i polecam korzystać z Canvas, gdyż Flash odchodzi do lamusa i nie będzie rozwijany przez Adobe.